Sergej Kulina

Sergej Kulina je malíř, který se narodil 18. 3. 1958 v Estonsku. Autor se zabývá sochařstvím, malířstvím a keramikou a příležitostně vyučuje. V centru jeho tvůrčího zájmu je člověk. Tématy jsou mezilidské vztahy a vztah člověka k sobě samému, které jsou vyjádřeny pohybem, nejčastěji ale výrazem očí a tváře. Autor o svých obrazech říká: „Svým obrazům bych dal jeden společný název: Dialogy beze slov. Jsou to jak dialogy mezi zobrazenými osobami, tak především vždy dialog obrazu s divákem.“

Zdroj: www.sergejkulina.com
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Dialog 2007
Očekávání
Tváře a masky
Fides, spes, caritas