Zlín Film Festival

Zlín Film Festival je nejstarší a největší festival svého druhu na světě. Založení tradice pravidelné filmové přehlídky ve Zlíně bylo logickým vyústěním snah tvůrců zdejšího slavného studia založeného firmou BAŤA již v roce 1936. Historií zlínského studia prošly takové filmové osobnosti jako Karel Zeman, Elmar Klos, Hermína Týrlová, Alexander Hackenschmied a mnoho dalších. Zásadní část filmové produkce byla vždy zaměřena na tvorbu pro děti a mládež.

V průběhu uplynulých desetiletí se ze zlínského festivalu stala významná mezinárodní filmová událost, která nabízí filmový a doprovodný program všem věkovým kategoriím. Posláním festivalu je prezentace celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež, její zpřístupnění dětskému divákovi a rovněž vytvoření nabídky kvalitní alternativy k běžně dostupnému audiovizuálnímu obsahu. Důležitým aspektem festivalu je mladé diváky prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění. Cílem odborného programu je přispívat k rozvoji kinematografie pro děti a mládež a podporovat mladé začínající tvůrce.

Festival každoročně uvádí na 300 filmů z více než 50 zemí světa a samotný festival ve Zlíně trvá 7 dní. Hlavní soutěžní sekce Zlín Film Festivalu jsou zaměřeny na hrané filmy pro děti a mládež, animované filmy pro děti, evropské dokumenty pro mladé publikum a studentské filmy. Hlavní cenou je ZLATÝ STŘEVÍČEK. Vedle mezinárodních soutěží tvoří náplň festivalu také několik nesoutěžních sekcí.

Více informací najdete na oficiálních stránkách www.zlinfest.cz